IN DE KIJKER

Zee, strand en zand. Daarbij hoort natuurlijk de grote zandkastelenwedstrijd. De prachtigste bouwsels verschijnen om de twee jaar op het Oostends strand. De verhalen die erbij verteld worden, zijn zo mogelijk nog straffer.

27 september 2023

We namen deel aan de dag van de sportclub. Vele leerlingen kwamen in de uitrusting van hun club naar school. In de turnzaal werd iedereen in de bloemetjes gezet. Een dikke merci aan juf. Karine, juf. Christa en juf. Goele die voor een echt spektakel hadden gezorgd. Dit leverde mooie foto’s op. Meer mooie foto’s […] >>> Lees meer

18 september 2023

Vandaag kregen we aan de GBS bezoek van de High-Five-held. Samen met hem gaan we allemaal samen zorgen voor een verkeersarme schoolomgeving. Iedereen te voet, met de fiets of wat verder van de schoolpoort afgezet. Zo verzamelen we munten voor allerlei leuke verrassingen. >>> Lees meer

Oostende 2023 Volg onze avonturen in woord en beeld!

Voorbereiding

Bekijk via deze link de foto’s.

Maandag 22 mei

Wist je dat:
– we deze morgen goed op tijd vertrokken zijn;
– drie leerlingen met een gips vertrokken zijn;
– de leerlingen ons veel bijgeleerd hebben over Brugge;
– ze zeer aandachtig naar mekaar geluisterd hebben;
– Thibaut constant met zijn middelvinger in de lucht loopt;
– hij er een mooi verband rond heeft, met dank aan de collega’s van Stefan;
– we vandaag al lekker gegeten hebben in Oostende;
– Hannah al met kleren aan in de zee gezwommen heeft;
– Jordan, solidair met zijn broer, ook met 1 hand heeft gegeten;
– juf. Elly ook voor de kinderen van de andere school zorgt;
– Rafael meester Jan een strandspel heeft aangeleerd;
– Nienke goed verzorgd wordt door haar vriendinnen;
– Sileny minstens een half uur nodig heeft om haar outfit te kiezen;
– er ondanks het rugbyspel, geen extra gekwetsten gevallen zijn;
– Fiore omgekocht werd door de andere ploeg;

– 
Bekijk via deze link de foto’s.

Dinsdag 23 mei
Wist je dat:
– de meesten deze morgen lang geslapen hebben;
– meester Raf om 7 u. met Wout, Len, Kyran, Lander, Ruben en Tiber een strandloop heeft gedaan;
– ze daarbij 2 schepjes van Len teruggevonden hebben;
– iedereen op de juiste tram zat;
– iedereen bij de juiste halte uitgestapt is;
– Sienna, Mare, Lieve, Assya, Wout en Fiore gebarentaal leerden op de tram;
– Rafael een echte hondenvriend is;
– we een fikse wandeling van De Haan naar Blankenberge hebben gemaakt;
– er in Blankenberge enorm veel beachbars zijn;
– sommigen wat vaker met hun ouders moeten gaan oefenen;
– we van de Slierberg gegleden zijn;
– we met onze verrekijkers de windmolens op zee en de haven van Zeebrugge gespot hebben;
– we Sea Life goed bereikt hebben;
– de kinderen bijna alle ballen van € 2 opgekocht hebben;
– de frietjes en balletjes gretig aftrek vonden;
– Assya, Brit, Fiore, Fien, Mare, Jayden, Jordan en Sienna de strandkastelenwedstrijd gewonnen hebben;
– Zeff als eerste zijn schoenen uit doet als we zand tegen komen;
– Silke met een blinddoek op tegen een tafeltje is gelopen;
– we allen rode konen hebben van de zon;
– …

Bekijk via deze link de foto’s.

Woensdag 24 mei

Wist je dat:

– de zesdeklassers om 6.45 u. zijn opgestaan;
– de vijfdeklassers tot 8 u. hebben mogen slapen;
– de rollen donderdag omgekeerd zullen zijn;
– sommigen voor de eerste keer op een veerpont gezeten hebben;
– Nienke door behulpzame politieagent Bart door het zand geduwd werd;
– wie de KLUTS kwijt is niets vangt;
– er heel veel krabben gevangen werden;
– de leerlingen een strijd met de golven hebben geleverd;
– sommigen toch geen garnaalvisser zullen worden;
– we gekleed waren als echte garnaalvissers;
– een krab twee penissen heeft;
– Julie haar tante Ines op het strand tegenkwam;
– we drie zeehonden gespot hebben aan het kleine strand;
– de meisjes van het vijfde de kampioenen waren van de strandproeven;
– we o.a. een zeenaald, krabben, kwallen, een kokerwormhuisje, mosselen, schelpen, rugschilden van zeekatten, … gevonden hebben;
– Omar de hele stadszoektocht op zijn ‘sletsen’ gedaan heeft;
– ullewapper, stutedooze, ertefreter, kobbejager, lukkepeune, binnebeuze de oplossingen van de zoektocht waren;
– we bezoek van onze collega’s (mr. Chris, mr. Marc, juf. Sarah en juf. Kathleen) van de GBS kregen;
– ze lekkers bijhadden om onze feestavond te vieren;
– bijna alle vliegers goed de lucht in gingen;
– onze 50 vliegers veel indruk maakten op de wandelaars en dat er massaal foto’s van getrokken werden;
– Amélie vanaf nu wel vis eet;
– we een technisch probleem hebben waardoor we niet alle foto’s gepubliceerd krijgen;

Bekijk via deze link de foto’s.

Donderdag 25 mei

Wist je dat:
– de kamer van Assya, Brit, Lieve en Fien de properste van de hele jeugdherberg is;
– we rustig ontbeten hebben;
– we Eksels volk tegengekomen zijn;
– de leerlingen zelf onderhandeld hebben over de prijs van de gocarts;
– dit heel goed gelukt is;
– sommigen dachten dat de gocarts botsauto’s waren;
– bijna iedereen van het vijfde een rauwe garnaal geproefd heeft;
– we een wonderbaarlijke visvangst hebben gedaan;
– Frans Nederlands sprak;
– de meisjes de karren door het zand moesten trekken;
– we in de duinen gepicknickt hebben;
– de kinderen hier een blote vrouw gespot hebben;
– deze heel vlug haar kleren aanhad;
– Selim verschillende fossielen gevonden heeft;
– op de oosteroever een historische wandeling maakten met leuke weetjes,
– Lyana, Kyran, Tiber en Ahmad de quiz hierover gewonnen hebben;
– Rafael met een liedje de informatie memoriseerde;
– mr. Jan dit liedje acht keer gehoord heeft;
– het goed was dat het niet te druk was toen wij op de dijk reden met de gocarts;
– er prachtige spullen gekocht werden tijdens het shoppen;
– Storm nog 10 euro gevonden heeft in het geheime vakje van zijn portemonnee;
– Wout, Kyran, Ruben en Tiber hebben samengelegd voor een mooi kettinkje en prachtige oorbellen;
– ze dit hebben overhandigd hebben aan iemand van het keukenpersoneel;
– Ahmad de mooiste pruik droeg;
– Hannah een blik ad fundum kan leegdrinken;
– Storm, Sander, Kyran, Zeff en Ahmad fantastische moves hebben;
– Mare, Sienna, Hannah, Assya, Brit, Lieve, Fien en Fiore een musical brachten;
– Tiber en Ruben ‘Random’ deden;
– de leerlingen een lekkere traktatie van het oudercomité kregen;
– …
 

Bekijk via deze link de foto’s.

Vrijdag 26 mei

Wist je dat:
– we deze morgen iedereen moesten wekken;
– het opruimen van de kamers niet bij iedereen even vlot ging;
– Floor door het bos de bomen niet meer zag in haar kamer;
– het weer opnieuw prachtig was;
– we in Het Zwin de vogels hebben horen fluiten door de boxen;
– we een Swinoloog (Zwinoloog) in ons midden hadden;
– de uitleg van juf. Elly klaar en duidelijk was;
– er ooievaarsjongen in de nesten zaten;
– ooievaars een lijf zo groot als dat van een kip hebben;
– voor sommigen 1 handdoek niet volstond na het blotevoetenpad;
– Sverre het slik als gezichtsbalsem gebruikte;
– we moe maar voldaan terugkeerden van een heel plezante week;
– …

– 
 

Bekijk via deze link de foto’s.