IN DE KIJKER

Onze bosklassen zijn echte OPENLUCHTKLASSEN. Iedere dag trekken we doorheen de natuur. Over de Hoge Venen naar het hoogste punt van België, een avonturentocht door de vallei van de Ourthe, op dagtocht, over middeleeuwse paden naar Palogne, zelfs een ondergrondse wandeling door grotten, ... Goede stapschoenen kunnen we dus zeker gebruiken.

27 september 2023

We namen deel aan de dag van de sportclub. Vele leerlingen kwamen in de uitrusting van hun club naar school. In de turnzaal werd iedereen in de bloemetjes gezet. Een dikke merci aan juf. Karine, juf. Christa en juf. Goele die voor een echt spektakel hadden gezorgd. Dit leverde mooie foto’s op. Meer mooie foto’s […] >>> Lees meer

18 september 2023

Vandaag kregen we aan de GBS bezoek van de High-Five-held. Samen met hem gaan we allemaal samen zorgen voor een verkeersarme schoolomgeving. Iedereen te voet, met de fiets of wat verder van de schoolpoort afgezet. Zo verzamelen we munten voor allerlei leuke verrassingen. >>> Lees meer

Xhoris 2018 Volg onze belevenissen in woord en beeld!

Maandag 14 mei

Wist je dat:
– we bijna op tijd vertrokken zijn deze morgen;
– juf. Elly tijdens de uitleg over de plooiing van de aardkorst haar rondingen even kwijt was;
– Tim een KSA-knoop in meester Jan zijn sjaal heeft gelegd;
– Tiana gewandeld heeft op 1 schoen;
– Fleur het slijk uit de schoen haalde;
– Mia en Nora T. veel plezier hebben;
– Mr. Yvo zijn uitleg aan het stuwmeer letterlijk de mist in ging;
– we de leeuw pas vanop 10 m zagen staan;
– de leerkrachten goed opvallen in hun jassen;
– de leerlingen op de venen gedanst hebben;
– het juist een waterbed was;
– de zon daar reeds af en toe kwam piepen;
– iedereen heel goed gegeten heeft vanavond;
– bijna iedereen is gaan zwemmen;
– we het zwembad voor ons alleen hadden;
– Anna met haar gips gezwommen heeft;
– dit goed afgelopen is;
– Hanne en Jolien met mr. Raf 6 km zijn gaan joggen;
– Tiebe graag strips leest;
– we al veel brieven verstuurd hebben;
– we ook al brieven ontvangen hebben;
– Stefan nog geen extra werk gehad heeft,
-… 

Bekijk hier de foto’s.

Dinsdag 15 mei

Wist je dat:
– de jongens van het vijfde ’s morgens niet stil kunnen blijven liggen in bed;
– juf Elly dit ‘balkeneren’ noemt;
– Myrthe de eerste nacht al uit haar bed is gevallen;
– Marie en Lenka goed kunnen snurken;
– juf. Femke Lien 2 keer geholpen heeft;
– mr. Raf Mette in de Ourthe heeft gegooid;
– Senne met appels andere dingen doet dan opeten;
– mr. Raf problemen heeft met kubben;
– mr. Jan een beest is in kubben;
– er in de rioleringsbuis hele grote spinnen zaten;
– sommige meisjes daar erg van geschrokken waren;
– ze toch door de buizen gekropen zijn;
– Hanne problemen had om er door te geraken;
– juf. Elly goed op haar poep van de hellingen kan schuiven;
– Hante een ontstoken neus heeft;
– de deathride een hele ervaring was;
– Kaat, Jolien, Tim en Tuur een rivierloopwedstrijd hebben gehouden;
– ze allemaal kopje onder zijn gegaan;
– de rivercrossing een heel avontuur was;
– iedereen vlotjes de oversteek gemaakt heeft;
– een twintigtal leerlingen zelfs tweemaal de oversteek gemaakt hebben;
– het water toch niet zo warm en niet zo ondiep was;
– Marie en mr. Yvo ’s namiddags een terrasje in Sy hebben gedaan;
– Senne zijn broek vergeten was;
– mr. Yvo enkele kinderen tafelmanieren heeft geleerd ieder jaar)
– Senne de penaltykampioen is;
– mr. Jan een geweldig kopbaldoelpunt heeft gemaakt;
– dit het tweede uit zijn carrière is;
– …
 

Bekijk hier de foto’s.

Woensdag 16 mei

Wist je dat:
– iedereen nog sliep toen de muziekman rondging;
– we Samer gevierd hebben (12 jaar);
– hij een mooie kaart en een mooi cadeau gekregen heeft;
– we heel luid gezongen hebben;
– iemand in het bos vroeg waar het toilet is;
– Hante vandaag de penaltycup gewonnen heeft (van alle jongens);
– de tocht van 15 km niet zo ver leek;
– we in de regen gevoetbald hebben;
– mr. Raf veel van brandnetels houdt;
– mr. Chris en mr. Rikkie op bezoek zijn geweest;
– het kriebelt bij de leerlingen van L6;
– Marie de hele tocht heeft uitgewandeld;
– Surab goed kan zwemmen;
– de kinderen ‘diep’ gegaan zijn tijdens de klimrun;
– we prachtige vergezichten gezien hebben;
– er niet gezeurd werd bij de laatste beklimming, “The Rock” was nochtans steil;
– sommigen onderweg dingen vergaten: rugzak, lege flesjes of brikjes, …
– we een fanatieke Walin zijn tegengekomen;
– we juist voor het onweer binnen waren;
– Joël met een hazelworm heeft rondgelopen;
– Stef de eerste blaar heeft;
– er vandaag een klas van een andere school is aangekomen;
– zij wel veel lawaai maken in het restaurant;
– we tijdens de wandeling toch wel veel bijgeleerd hebben: kaartlezen, plantenkunde, volharden, speuren, dierkunde, stroomsnelheid, …
– juf. Elly haar Chiroliedjes nog steeds kent,
– deze luid werden meegezongen;
– mr. Jan vorige zaterdag de wandeling is komen voorbereiden;
– alle dingen die toen verstopt werden en nog steeds lagen of hingen;
– we vandaag de laatste avond reeds hebben voorbereid;
– Jasper en Tuur met mekaars voeten spelen;
– …
– 

 

Bekijk hier de foto’s

Donderdag 17 mei

Wist je dat:
– het deze morgen heel lang heel stil was;
– de jongens van L5 heel goed tafels kunnen afruimen;
– de mama van Hante vandaag jarig is;
– het morgen de laatste dag is;
– meer dan de helft hees is;
– Hante en Marie in ‘een treintje! bergaf gingen;
– Milan, Thorben, Tiom en Pieter goed met een middeleeuwse katapult kunnen schieten;
– de jongens van L5 de schattenjacht hebben gewonnen;
– de gouden dukaten eetbaar zijn;
– bij mr. Jan 2 km wel 3 km lijken;
– op Stefan zijn hoofd een roofvogel heeft gezeten;
– Maxime en Ariana de valkenier geholpen hebben;
– de weg naar de burcht heel steil was;
– we deze avond frietjes kregen en dat niemand die met de handen heeft opgegeten;
– de bus te laat was;
– er een gier over de ruggen van de juffen en meesters heeft gelopen;
– Kayna als enige haar nagerecht met mes en vork heeft opgegeten;
– Evan een probleem had met het zoutvaatje;
– er flink gestapt wordt zonder te zeuren;
– we deze week al aan 113 000 stappen zijn;
– er minder stapliedjes worden gezongen dan vroeger;
– dr. Stefan gelukkig weinig werk heeft gehad;
– Stef zijn broeksriem vergeten was;
– iedereen enthousiast meedanste tijdens de feestavond;
– Anna deze avond de show stal;
– Jolien haar tandpasta op haar lippen smeert,
– de meisjes van L5 mooie reclamefilmpjes maken;

– 

 

Bekijk hier de foto’s.

Vrijdag 18 mei

Wist je dat:
– we een half uur langer hebben geslapen;
– de kamer van Tuur toch al wakker was;
– de koffers voor het ontbijt al klaar waren;
– het paviljoen op korte tijd gepoetst was;
– we toen op het grasveld nog gespeeld hebben;
– de bus goed op tijd was;
– de meesten graag lasagne eten;
– de grotten prachtig zijn;
– de leerlingen goed
– de gids opmerkte dat mr. Jan minder haar heeft;
– we afgesloten hebben met een heerlijk ijsje;
– er vele weerwolven in de bus zitten;
– mr. Jan nog een sleutel op zak heeft;
– …

 

Bekijk hier de foto’s.