Knetter-ZAD

24 april 2019

Het milieu en het klimaat zijn niet meer uit het nieuws weg te denken. Daarom staken enkele mensen van de gemeentelijke zwerfvuilactiedienst een ludieke sketch in elkaar. Hiermee proberen ze de jongeren uit de gemeente te confronteren met het gedrag van vele mensen. Maar nog belangrijker is dat ze proberen om vooral de gewoonten te veranderen. Hoe kan ik wel goed omgaan met het milieu. Vandaag waren ze in onze school te gast voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. We hebben er allemaal vast en zeker wat van opgestoken en zullen in de toekomst nog beter opletten.

KALENDER