Jaarlijkse infoavond

11 september 2019

Het nieuwe schooljaar is gestart, dus tijd om iedereen van de veranderingen op de hoogte te brengen. We verzamelden allemaal in de turnzaal, waar de directeur iedereen welkom heette. Enkele afspraken werden opgefrist en andere aangekondigd. Hierna namen de klasleerkrachten de ouders mee naar de klassen. Ze legden ieder hun manier van werken en de afspraken in de klas uit. Om af te sluiten kon iedereen nog iets drinken en napraten in het praatcafé.

KALENDER