L6 Houtkanten beleven (deel 1)

3 maart 2023

Tijd: 0:00

Iedereen vindt houtkanten maar gewoontjes, maar niets is minder waar.
Leerlingen denken na over de functies van houtkanten en hun belang
voor planten en dieren.
Bovendien kunnen we hout oogsten uit houtkanten, hout is een
hernieuwbare en klimaatneutrale energiebron wanneer we houtkanten
oogsten op het ritme van een evenwaardige aangroei.
De leerlingen leren over het verschil in CO2 opslag in hout en fossiele
brandstoffen. Deze module gaat dus over geschiedenis, natuur en milieu.

KALENDER