L6 Eindtoetsen

18 juni 2018

Tijd: 8:45 - 12:15

De eindtoetsen peilen naar de algemene kennis en vaardigheden die zesdeklassers hebben.

De toetsen vinden plaats op maandag 20juni, dinsdag 21 juni en vrijdag 22 juni 2018.

KALENDER