L5 + L6 Kronika – What if

28 september 2018

Tijd: 0:00

We willen de thema’s chronisch ziek zijn en mantelzorg wat meer in de kijker zetten.
Hiervoor hebben we samen met een aantal andere vzw’s de handen in elkaar geslagen.
Er staan enerzijds theatervoorstellingen op de agenda, anderzijds krijgen de leerlingen
van uw school de gelegenheid om kennis te maken met een aantal vzw’s die te maken
hebben met “chronisch” ziek zijn, aanvaarden van diversiteit… denk hierbij maar aan
vzw’s als Bednet, School zonder pesten, Cliniclowns…

 

What if
Wat als jij na school niet af kunt spreken omdat je voor je zieke broertje zorgt? Wat als jij je
moeder eten geeft in plaats van andersom? WAT DAN ?
What if… is een dynamische, muzikale jongerenvoorstelling die laat zien hoe het kan zijn als je op
jonge leeftijd voor een chronisch ziek familielid zorgt. De voorstelling maakt toeschouwers bewust van
de dilemma’s en zorgen waar jonge mantelzorgers mee te maken krijgen.
De voorstelling is gebaseerd op interviews met jongeren tussen 8 en 28 jaar oud en is geschikt voor
jongeren van 10 tot 16 jaar.
Jonge mantelzorgers in het publiek zullen zeker en vast situaties herkennen en merken dat ze niet
alleen zijn. Andere toeschouwers worden geraakt en krijgen meer begrip voor de situatie van
klasgenoten.
Jonge mantelzorgers zijn “kinderen en jongeren tot 24 jaar die opgroeien met een zieke ouder,
broer, zus of een ander gezinslid die bijzondere zorgen nodig heeft door een chronische ziekte of
fysieke handicap, een psychische ziekte, verslavingsproblematiek of mentale handicap”. Zo staat
het in het Vlaams mantelzorgplan.
Er zijn nog geen exacte cijfers voorhanden van het aantal jonge mantelzorgers in België. In
Nederland zou het gaan om 1 op 4. Wel is geweten dat De omvang, intensiteit en frequentie van de
zorgtaken varieert sterk.

Poorthuis Peer

 

Vertrek ’s morgens aan school omstreeks 9.15 u. met de bus.

’s Middags rechtstreeks naar de atletiekpiste en rond 15.25 u. terug aan school met de bus.

Meenemen: sportgerief, picknick.

KALENDER