L5 + L6 Bezoek aan de geothermische site te Mol

20 februari 2017

Tijd: 13:00 - 15:30

Geothermie, aardwarmte, is één van de verhalen van de toekomst op het vlak van groene energie. De Kempen heeft in Vlaanderen een pioniersrol op zich genomen aangaande diepe geothermie. Op 14 september 2015 gaf VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) het startschot voor een geothermische proefboring op de Balmattsite in Mol. Indien de boring aan de verwachtingen voldoet, opent dit mogelijkheden voor de bouw van tientallen geothermische centrales en voor de uitbouw van tal van warmtenetten. Van bij de start was het duidelijk dat de bewustmaking van jongeren voor deze energievorm een belangrijke taak is.
Zo gezegd, zo gedaan. Op de Balmattsite wordt via een unieke tentoonstelling en attractieve demonstraties geothermie gepresenteerd aan jongeren. In het kader van STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) beleven de leerlingen deze toekomstgerichte energievorm. Interactie en bewustmaking zijn de sleutelwoorden.

 

KALENDER