Kennismakingsmoment

30 augustus 2017

Tijd: 18:00 - 19:00

Vandaag kunnen alle leerlingen, samen met hun ouders, kennismaken met de nieuwe klas en de nieuwe juf of meester.

KALENDER