Algemene infoavond kleuters

30 mei 2018

Tijd: 20:00

Uw kind zal in het schooljaar 2018-2019 of in september 2019 een eerste stapje zetten in de eerste kleuterklas.
Dankzij het inschrijvingsdecreet mag u uw kind nu al inschrijven.
Daarom wordt u uitgenodigd op een algemene infoavond rond deze belangrijke stap.
Deze avond zal plaatsvinden op woensdag 30 mei 2018 om 20.00 uur in onze school.
Gelieve de poort aan de hoofdingang langs de Groenstraat te gebruiken.

Programma:
– 20.00 u.     Welkom door de directeur
– 20.15 u.      Woordje door kleuterteam
– 20.30 u.     Rondleiding in de school
– 20.45 u.     Napraten met een drankje

Van harte welkom!
Namens het hele GBS-schoolteam
Chris Hermans, directeur

De uitnodiging

KALENDER