Een nieuwe juf

23 april 2015

In 6B hebben de leerlingen een nieuwe juf voor de klas staan. Juffrouw Nicole Vrijsen vervangt juffrouw Gisèle, die een heelkundige ingreep heeft ondergaan. We wensen haar een spoedig herstel toe.

KALENDER