13e namiddag van de poëzie, prachtig!

14 maart 2015

Reeds voor de 13e keer vond in onze school de namiddag van de poëzie plaats. Op volledig vrijwillige basis hadden alle jongens en meisjes de kans om hun talenten te tonen. Nog nooit namen er zoveel leerlingen deel dan dit jaar. De kleuters beten de spits af. Met hun hele klas droegen ze hun versjes voor. Ook de juffen deden hun best. Daarna kwamen de leerlingen van de lagers school op het podium. Ze deden dit alleen, in groepjes of met de hele klas. Heel speciaal waren de vele zelf geschreven gedichten. Ook onze ‘klaar-over’ Albert las een zelfgemaakt gedicht voor. Tussendoor zorgden Lucas (drum), Lorraine (gitaar), Annick (dwarsfluit) en Peter (drum) voor een muzikaal intermezzo. Op naar de 14e editie. Klik hier om alle foto’s te bekijken.

KALENDER